+98 9146595085 04133311404
دنبال کنید:

Slide background

شرکت فنی مهندسی آسمان گستر

اولین و بزرگترین کارخانه سازه فضا کار در شمال غرب کشور

Slide background
Slide background

گواهینامه ها:

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ عضو انجمن سازه فضاکار ایران عضو انجمن سازهای فولادی ایران عضو انجمن مهندسین ایران عضو انجمن مهندسی ژئوسینتتیک ایران انجمن بینالمللی ژئوسینتتیک igs عضو انجمن شرکتها و ساختمان دارای رتبه طرح و ساخت از وزارت صنایع دارای رتبه آب از مدیریت کشور