سازه فضایی

سازه فضاکار

سازه فضایی

سازه فضایی

سازه فضاکار تخت

سازه فضاکار تخت

این نوع سازه فضاکار به دو شکل تک لایه و دولایه و چند لایه اجرا می شود که در سازه فضاکار تک لایه تخت از مجموعه ای از اعضای تشکیل شده که محور هایشان در یک صفحه قرار دارند و به صورت صلب به هم متصل شده اند.در این نوع سازه فضاکار گوی های سازه بصورت ۹۰ و در راستای موازی هم بصورت شبکه ای به هم متصل شده و اجرا میگردد. البته متداولترین کاربرد سازه فضاکار تخت تک لایه بیشتر در نورگیر ها و سر در ورودی  های ساختمان که فشار زیادی تحمل نمیکنند استفاده میشود.

سازه فضاکار تخت دولایه و چند لایه

-مجموعه تشکیل دهنده این نوع سازه ها

-یک لایه بالایی با اعضای متصل به هم،

-یک لایه پایینی با اعضای متصل به هم

-اعضای جان که لایه بالایی و پایینی را به همدیگر متصل میکنند.

شبکه های دولایه الب در حالت افقی طرح و اجرا میشوند، ولی میتوان آنها را با هر درجه تمایلی نسبت به سطح افقی نیز طرح و اجرا نمود.

سازه فضاکار تخت چند لایه دارای بیش از دولایه میباشند. این سازه ها از نظر ساختاری همانند شبکه های دولایه میباشند و لایه های این شبکه ها نیز توسط اعضای جان به هم  متصل میگردند همچنین ممکن هست شبکه ای در قسمت هایی دارای دولایه بوده و در قسمت های دیگر از بیش از دولایه سازه فضاکار تشکیل شده باشد.

طراحی معمول سازه فضاکار باید در این مرحله در مورد نوع سیستم و اعضا و پیوند ها و اتصالات و واحد های نمونه اتخاذ تصمیم نمایند و طراحی سازه فضاکار را منطبق با امکانات قابل حصول به نتیجه رساند. در این مرحله از طراحی سازه سازه فضاکار باید از کفایت مطالعات در مورد تمامی جنبه های فنی و اقتصادی طرح به منظور امکان برگزیدن تعداد محدودی گزینه ذیربط برای مطالعات مرحله اول تا انتخاب گزینه برتر و مطالعات بعدی در زمینه طراحی تفصیلی گزینه برتر اطمینان گردد. نمونه تصاویر سازه در ذیل قابل مشاهده میباشد

 

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *