منوی دسته بندی

تولید سازه فضایی - فضاکار

تولید سازه فضایی

تولید سازه فضایی فرآیند تولید سازه فضایی یک فرآیند مهندسی پیچیده است.پروسه تولید سـازه فضـایی بر حسب انواع سازه ها مانند: سازه تک لایه، سه لایه، چند لایه و فرم…