کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی

جستجوی مقاله :
  • سیر تحول سازه های کشبستی در جهان

  • سازه های کش بستی، رده ای از سازه های فضاکار مشبک هستند که ابتدا در دهه 1591 به فرم مجسمه هایی ارائه گردیدند. از ابتدای پیدایش این سازه ها، مفهوم کش بستی بسط داده شده و کانون توجه بسیار . . .