• Pertian
  • English
  • Arabic
تبریز-کوی استانداری-20متری سپهر-پلاک10-کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

سازه فضایی قوسی

این نوع سازه فضایی به دو شکل تک لایه و دولایه و چند لایه اجرا می شود که سازه فضایی قوسی از مجموعه ای از اعضای تشکیل شده که محور هایشان بصورت خمیده و دارای قوس ( چلیک ) به هم متصل شده اند.در این نوع سازه فضایی گوی های سازه بصورت خاص طراحی و ماشین کاری میگردد و در راستای موازی هم بصورت شبکه ای به هم متصل شده و اجرا میگردد. البته متداولترین کاربرد سازه فضایی قوسی بیشتر در سالن های صنعتی با سطح وسیعی از پوشش که نیازمند پوشش بدون ستون برای مفید بودن فضای کار میباشد که تحمل بالایی در فضار از بالا ( بار مرده ) و همچنین فشار از پایی ( اعم از جرثقیل های سقفی و طبقات متصل به سقف سازه و..) میباشد.

  • مجموعه تشکیل دهنده این نوع سازه ها
  • یک لایه بالایی با اعضای متصل به هم
  • یک لایه پایینی با اعضای متصل به هم
  • اعضای جان که لایه بالایی و پایینی را به همدیگر متصل میکنند

سازه فضایی قوسی دارای بیش از دولایه می باشد. این سازه ها از نظر ساختاری همانند شبکه های دولایه میباشد و لایه های این شبکه ها نیز توسط اعضای جان به هم متصل میگردند همچنین ممکن هست شبکه ای در قسمت هایی دارای دولایه بوده و در قسمت های دیگر از بیش از دولایه سازه فضایی تشکیل شده باشد.

سازه فضایی قوسی مزیت دیگری نیز دارد که با استفاده از قابلیت آن میتوان طراحی و اجرای دهانه های بالا تا 150 متر را نیز بدون ستون میسر ساخت از این رو در بیشتر موارد کاربرد داشته و رایجترین نوع سازه فضایی میباشد. از کاربرد های این نوع از سازه میتوان در سالن های صنعتی برای کارخانجات بزرگ تولیدی و آشیانه های فرودگاه برای پوشش و سالن های ترمینال و فرودگاه بعنوان پرکاربردترین مکان ها یاد آوری نمود.