• Pertian
  • English
  • Arabic
تبریز-کوی استانداری-20متری سپهر-پلاک10-کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

سازه فضاکار اصفهان

کارخانه سازه فضایی آسمان گستر اولین و بزرگترین کارخانه سازه فضاکار شمالغرب مفتخر هست که تولیدات خود را بهمراه کادر اجرایی در سرتاسر ایران از جمله سازه های فضایی اصفهان نیز قابلیت اجرا با قیمت مناسب سازه فضایی و کیفیت مناسب همراه با قطعات سازه فضاکار با دقت و کیفیت بالا را برای پروژه های سازه فضاکار در اصفهان مورد استفاده چراکه پروژهای اجرایی که کلیه قطعات سازه فضاکار تولید خود کارخانه سازه فضایی آسمان گستر میباشد و همین امر باعث کاهش قیمت تمام شده سازه فضایی و در کل کاهش قیمت مصرف کننده را نیز دارا میباشد از این رو قطعات سازه فضاکار مورد استفاده در سازه فضایی اصفهان که تولید خود کارخانه سازه فضایی آسمان گستر میباشد با دقت و کیفیت بالا برای تولید سازه فضاکار به کار میرود.