• Pertian
  • English
  • Arabic
تبریز-کوی استانداری-20متری سپهر-پلاک10-کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

سازه فضایی تک لایه

این نوع از سازه که عمدتا شامل یک لایه از المان های متصل به هم میباشد . که متشکل از اضا در شبکه های تک لایه، اعضا در راستاهای مورد نظر در فضا قرار گرفته و فرم رویه سازه را ایجاد مینمایند. در شبکه های صفحه ای تک لایه، اعضا در دو یا سه راه قرار گرفته و رفتار عمدتا خمشی، برشی، پیچشی، از خود بروز میدهند.

این نوع از سازه بیشتر بصورت تخت اجرا میگردد و بیشتر برای مواردی کاربرد دارد که نیاز به مقاومت خاصی ندارد و بیشتر در جهت پوشش های نمایشگاهی و سطوع سبک و بدن نیاز به فشار از بالا و پایین میباشد.همچنین در نورگیر ساختمان ها سر در ورودی ساختمان ها گنبد های تک لایه طراحی و اجرا میشوند. پس طبیعتا این نوع از سازه در حوزه صنعت مورد استافده قرار نمیگیرد.