سازه فضایی
سازه فضاکار
سازه فضایی
سازه فضاکار


پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) لاله پارک تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر تبریز طراحی تولید و اجرا شده است.
Not Found
عنوان پیغام
متن پیغام