منوی دسته بندی

پروژه ها

تمامی پروژه های سازه های فضاکار در بیش از 16 سال سابقه در مناطق مختلف کشور توسط شرکت آسمان گستر طراحی ، قطعات آن تولید و در نهایت اجرا شده است.

شرکت گواهینامه‌های متعدد رضایت مندی از کارفرما‌های صاحبان پروژه ها و  گواهینامه های بین المللی را در کارنامه درخشان شرکت را دارد.

برای مشاهده گواهینامه ها میتوانید به درباره ما مراجعه فرمایید.