سازه فضایی

سازه فضاکار

سازه فضایی

سازه فضایی

نمایشگاه ها و همایش ها
شرکت در نمایشگاه ها آسمان گستر تبریز

کارخانه سازه فضایی آسمان گستر با توجه به یک دهه تجربه در حوزه سازه فضایی در این سالیان در بیشتر نمایشگاه ها و همایش ها  شرکت کرده است که در زیر عکس برخی از این موارد را مشاهده میکنید :