کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی

سازه فضایی
سازه فضاکار


پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مجتمع تجاری سراب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که طراحی تولید و اجرا شده است.