منوی دسته بندی

پروژه ها

تمامی پروژه های سازه های فضاکار در بیش از 16 سال سابقه در مناطق مختلف کشور توسط شرکت آسمان گستر طراحی ، قطعات آن تولید و در نهایت اجرا شده است.

شرکت گواهینامه‌های متعدد رضایت مندی از کارفرما‌های صاحبان پروژه ها و  گواهینامه های بین المللی را در کارنامه درخشان شرکت را دارد.

برای مشاهده گواهینامه ها میتوانید به درباره ما مراجعه فرمایید.

پروژه سازه فضایی سهلان

پروژه سازه فضایی سهلان

این پروژه توسط شرکت آسمان گستر تولید، طراحی و اجرا شده است قبلی بعدی